Цей інформаційний ресурс присвячено мінеральним ресурсам України та створено на Державному науково-виробничому підприємстві «Державний інформаційний геологічний фонд України» (ДНВП «Геоінформ України») у рамках спільного проекту з Геологічною службою Норвегії.

Інформаційний ресурс створено з метою ознайомлення надрокористувачів та широкого загалу громадськості з сучасним станом мінерально-сировинної бази України і містить інформацію щодо поширення корисних копалин, їх запасів, видобутку тощо.

Україна належить до регіонів світу, найбільш насичених мінеральними ресурсами.
З 120 видів корисних копалин, які сьогодні споживає людство, в  надрах нашої країни виявлено майже 20 тисяч родовищ і проявів 117 видів корисних копалин, 8761 родовища і 1288 об’єкти обліку супутніх корисних копалин (компонентів) в них за 95 видами мінеральної сировини мають промислове значення і обліковуються в державному балансі запасів корисних копалин, 3055 родовище розробляється.

В останні роки в Україні в значних обсягах здійснюється видобуток   вугілля, залізних, марганцевих, ільменіт-цирконієвих , уранових руд, графіту, каоліну,тугоплавких і вогнетривких глин, флюсової, цементної сировини, облицювального та будівельного каменю. Застосування новітніх технологій сприяє збільшенню видобутку енергетичної сировини – нафти та природного газу. В якості альтернативної енергетичної сировини на місцевому рівні  активізувалося використання торфу.

Мінерально-сировинний комплекс забезпечує вагому частку валового національного продукту. З видобутком і використанням корисних копалин пов’язано 48 відсотків промислового потенціалу країни і до 20 відсотків її трудових ресурсів. Ці показники наближаються до показників розвинутих країн з потужною гірничодобувною промисловістю, де зосереджено від 20 до 40 відсотків загальних інвестицій та до 20 відсотків трудових ресурсів.

ДНВП «Геоінформ України», як державне підприємство, має за основне своє завдання - збереження та надання у користування геологічної інформації. ДНВП «Геоінформ України» проводить роботи по обліку, зберіганню та аналітичній обробці статистичних, геологічних, геофізичних, гідрогеологічних та інженерно-геологічних результатів досліджень надр, моніторингу геологічного середовища і мінерально-сировинної бази.

Дізнайтесь більше про наше підприємство


родовища

Родовище корисної копалини — скупчення мінеральної речовини на поверхні або в надрах Землі в результаті тих або інших геологічних процесів, по кількості, якості і умовам залягання придатного для промислового використання.

2233
Горючі корисні копалини
147
Металічні корисні копалини
4676
Неметалічні корисні копалини
1705
Води підземні, лікувальні грязі та ропа