Неметалічні корисні копалини
Неметалічні корисні копалини є найбільш поширеною групою серед всіх видів мінеральної сировини. Вони  мають деякі особливості, що властиві тільки їм і відрізняють їх від металічних і паливно-енергетичних корисних копалин. Зокрема, більшість з них має багатоцільове призначення (вапняк, кристалічні породи, пісок, глини тощо), разом з тим, при виготовленні тих чи інших матеріалів можуть використовуватися різні види сировини. Переважна кількість різновидів неметалічних корисних копалин використовується без будь-якої переробки, або потребує незначних додаткових затрат для виготовлення товарної продукції. При цьому геологічний вік і умови формування однотипної сировини можуть бути зовсім різні.

У якості неметалічних корисних копалин виступають гірські породи усіх відомих у природі генетичних типів (магматичні, метаморфічні, осадові), а також мінерали  майже всіх класів. Тому їхнє розповсюдження  як у геологічному просторі,  так і в часі практично повсюдне  (в різноманітних геологічних структурах) і поліхронне (від архею до антропогену).

Неметалічні корисні копалиниНеметалічні корисні копалини мають важливе значення  для забезпечення сталої роботи будівельного, гірничо-технічного, металургійного, агропромислового комплексів, широко застосовуються в радіоелектроніці, авіаційній, паперовій промисловості, медицині тощо. Загальнопоширені неметалічні корисні копалини відіграють важливу роль при виготовленні різноманітних будівельних матеріалів, виробництво яких здійснюється на підприємствах що поєднують видобуток, переробку сировини та випуск готової продукції, і які розміщені біля сировинної бази.

В Україні розвідано понад 4,5 тисячі родовищ неметалічних корисних копалин, ще на 360 рудних родовищах неметалічна сировина оцінена в якості супутньої корисної копалини. Більш ніж на 1300 родовищах  здійснюється промислова розробка.

 В основу класифікації неметалічних корисних копалин, прийнятою Державною службою геології та надр України,  покладений характер використання мінеральної сировини в різних галузях промисловості. Даний принцип формування груп   неметалічної мінеральної сировини прийнято  й національним класифікатором України «Класифікатор корисних копалин» ДК 008:2007. Близьким по суті до даної групи корисних копали в англомовній геологічній літературі є поняття Industrial minerals and rocks (індустріальна сировина).

 Неметалічні (неметаловмісні) корисні копалини поділяються на:

  • гірничохімічні корисні копалини (барит, бор, бром і йод, бішофіт, глауконіт, давсоніт, сапоніт, сапропель, карбонатна сировина, мінеральні пігменти, сольові ресурси, сірка, фосфатна сировина);
  • гірничотехнічні корисні копалин (сировина абразивна, сировина адсорбційна, сировина п’єзооптична, сировина петрургійна, сировина для готування бурових розчинів, сировина скляна, каолін, графіт, сланці пірофілітові, сланці талькові, цеоліт);
  • неметалічні корисні копалини для металургії (сировина флюсова, глини для вогнетривів, доломіт, сировина формувальна та для обгрудкування залізорудних концентратів);
  • неметалічні корисні копалини для будівництва (сировина для легких заповнювачів бетону, сировина для облицювальних матеріалів, сировина для пиляних стінових матеріалів, сировина цементна, сировина для в’яжучих матеріалів, пісок будівельний, піщано-гравійна суміш);
  • каміння коштовне та колекційне (бурштин, онікс, родоніт).

Інтерактивна карта неметалічних корисних копалин