Територія України за металогенічним районування поділена на наступні металогенічні провінції: Український щит, Дніпровсько-Донецька металогенічна провінція, Дністровсько-Причорноморська металогенічна провінція, Карпатсько-Кримська металогенічна провінція.

Металогенічне районування України
Металогенічне районування України

Металогенічна провінція Українського щита включає Волинську, Подільську, Кіровоградську, Середньо-Придніпровську та Приазовську субпровінції та характеризується найбагатшим різноманіттям  родовищ. Крім широко відомих видів мінеральної сировини, таких як залізо, титан, уран, виявлено нові для регіону корисні копалини. Так, граніт-зеленокам’яним поясам, розвинутим у Середньому Придніпров’ї  (Сурська, Верхівцівсько-Чортомлицька структурно-металогенічні зони), властива золоторудна спеціалізація. У синклінальних прогинах та епікратонних западинах, виповнених протерозойськими вулканогенно-осадовими формаціями, виявлено поля літієвих пегматитів (Звенигородсько-Хмелівська, Федорівська металогенічні зони).

Рідкіснометалічні руди, пов’язані з сублужними та лужними породами та приурочені до Сущано-Пержанської і Приазовськаї структурно-металогенічних зон, є багатокомпонентною сировиною (тантал, ніобій, берилій, цирконій, олово, молібден, літій), що потребує комплексного освоєння. Коростенська та Корсунь-Новомиргородська структурно металогенічна зони, складені рапаківі-гранітною та габровою формаціями, спеціалізовані на титан, ванадій, скандій.

Виявлено досить специфічні золоторудні родовища, пов’язані з гнейсово-ґранулітовими комплексами, вулкано-плутонічними поясами та зонами активізації (Голованівська, Кіровоградська структурно-металогенічні зони). Вулкано-плутонічні пояси Волинської субпровінції перспективні на сульфідно-мідно-нікелеве зруденіння, пов’язані з піроксеніт-габро-норитовою та габро-долерит-троктолітовою формаціями.

Дніпровсько-Донецька металогенічна провінція характеризується розвитком зруденіння ртуті, золота, поліметалів, міді, пов’язаних з карбонатно-теригенною, лагунною соленосною, евапоритовою та теригенною червоноколірною формаціями палеозою (Центральна, Бахмутсько-Нагольна структурно-металогенічні зони).

Особливістю Дністровсько-Причорноморської металогенічної провінції є наявність зруденіння самородної міді в трапах венду (Луківсько-Ратнівська металогенічна зона) та плавикового шпату у теригенно-континентальній формації венду (Подільсько-Придністровська металогенічна зона).

Для Карпатсько-Кримської металогенічної провінції характерне зруденіння золота, поліметалів, ртуті в андезит-базальтовій, ліпарит-дацитовій та зеленосланцевій формаціях (Закарпатська, Мармароська структурно-металогенічні зони), заліза – у залізисто-піщано-глинистій формації (Керченський залізорудний район).

Основу мінерально-сировинної бази України складають родовища металічних корисних копалин, які представлені рудами всіх груп металів: чорні, кольорові, благородні, радіоактивні, рідкісні та рідкоземельні метали, розсіяні елементи (метали).  Нині в Україні  інтенсивно розробляються родовища залізних, марганцевих, уранових, титанових руд; розвідані з  оціненими промисловими запасами родовища міді, золота, хрому, нікелю, берилію, літію, ванадію, скандію, свинцю, цинку, алюмінію, ніобію, танталу, стронцію, гафнію, кадмію, срібла, рідкісноземельних елементів.

За результатом пошукових та геологорозвідувальних робіт встановлена висока імовірність виявлення родовищ  вольфраму, олова, молібдену, платиноїдів, рідкісних металів.

Високоперспективною на відкриття родовищ молібдену є північно-західна частина Українського щита, де в межах Пержанського рудного поля виділена Устинівська площа із рудними тілами штокверкового типу (рудопрояви Вербинський, Устинівський, Високий, Річиця). За результатам пошукових робіт попередньо оцінені запаси категорії С2 та перспективні ресурси Р1 рудопроявів при середньому вмісті молібдену 0,32%. В Середному Придніпров’ї в межах Сурської зеленокамяної структури виявлено Східно-Сергіївський рудопрояв у вигляді потужних зон прожилкові-вкраплених руд з вмістом молібдену 0,03-2,65% та оцінені перспективні ресурси рудопрояву до глибини  300 м. Певна вірогідність виявлення молібден-вольфрамових руд пов’язана і з субвулканічними структурами Східного Приазов’я, де встановлено ряд рудопроявів: Вербове, Новоселівське, Капланівське, Кічікс, Барбарисівське та попередньо оцінені ресурси вольфраму (бортовий вміст WO3 до 0,15%).

Перспективи відкриття родовищ олова в Україні пов’язані з Північно-Західною частиною Українського щита. В межах Сущано-Пержанської зони з рідкіснометалічними гранітами та метасоматитами давно відомі оловоносні утворення  двох генетичних типів: колумбіт-каситеритовий у розсипах і каситерит колумбітовий у корах вивітрювання. Пізніше було виявлено низку більш перспективних корінних рудопроявів, що належать до каситерит (вольфраміт)-кварцового типу. Насамперед це рудопрояви Західний, Кар’єрний, Гірняцький, Західнояструбецький з середнім вмістом олова 0,14-0,16%.

Інтерактивна карта металічних корисних копалин